Konferencja Bachowska we Lwowie

admin dnia 21 czerwca 2017 kategoria: Wydarzenia

Ex umbra in solem

O utworach muzycznych, które były  utracone, odnalezione lub takie, które zasługują na przewartościowanie

Zorganizowano przez :

Haliciana Schola Cantorum

We współpracy z :

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I.Franki

Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M.Łysenki

Ukraiński Uniwersytet Katolicki

Narodowa Akademia Nauk Ukrainy

Biblioteka Naukowa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im.I.Franki

Lwów, 1-5 listopada 2017 roku

Ogłoszenie przyjęcia tematów referatów do sympozjum

W roku 1999 prof. dr Christoph Wolff po długich poszukiwaniach odnalazł w Muzeum-Archiwum Literatury i Sztuki w Kijowie zbiór Biblioteki Berlińskiej Akademii Śpiewu, który został wcześniej uznany za zaginiony. Profesorowi udało się nie tylko odnależć wspomniany wzór, ale również go odnowić. Od tego czasu Profesor pozostał w przyjaznych oraz ciepłych stosunkach z ukraińskimi badaczami, archiwistami i studentami, w związku z czym jego praca powinna odgrywać kluczową rolę na tym sympozjum.

Ponadto organizatorzy sympozjum mają na celu stworzenie możliwości dla muzykologów i badaczy, aby opowiedzieli o swoich badaniach w zakresie poszukiwania, aktualizacji i przechowywania zbiorów muzycznych.

Chcielibyśmy więc wezwać wszystkich chętnych, aby wysyłali nam streszczenia artykułów
o następujących obszarach tematycznych:

1.     Work in Progress: Referaty o zbiorach, które są warte ponownego zbadania lub które zostały niedawno zbadane.

2.     Brakujące puzzle: Nowe odkrycia znanych, mniej znanych lub nieznanych twórców muzyki.

3.     Zaginione dokumenty – hipotezy i legendy.

4.     Przewartościowanie: utwory muzyczne, które poprzez miejsce ich przechowywania zostały nieprawidłowo zbadane lub w ogóle nie były naukowo badane.

5.     W fokusie I: Zbiory w Europie Wschodniej przed i po „Żelaznej kurtynie”

6.     W fokusie II :  ślady kompozytorów wschodnioeuropejskich w zbiorach zachodnioeuropejskich.

Oficjalne języki sympozjum: ukraiński, angielski, niemiecki i polski. Czas trwania odczytów nie powinien przekraczać 20 minut, aby pozostawić czas na pytania, dyskusje i tłumaczenia. Prosimy Państwa o wysłanie streszczeń w rozmiarze około 200 znaków wraz z krótką biografią do:

18 czerwca 2017 roku
Na adres:
hsc.lviv@gmail.com
Komisja podejmie decyzję do 23 czerwca, o jej wynikach poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Skład Komisji:
Natalia Syrotyńska (Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna)
Arno Reichert (Haliciana Schola Cantorum)
Angelika Moths (Schola Cantorum Basiliensic/ Wyższa Szkoła Sztuki, Zurych)
Wasyl Czuczman (Lwowski Uniwersytet Narodowy im.I.Franki)

Główni prelegenci:
Christoph Wolff (Uniwersytet Harvarda w Cambridge, Massachusetts)
Jurij Jasinowski (Ukraiński Uniwersytet Katolicki)
Wasyl Kmet’ (Lwowska Biblioteka Naukowa)
Lubow Kijanowska (Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna)
Angelika Moths (Schola Cantorum Basiliensic/ Wyższa Szkoła Sztuki, Zurych)

Ze względu na to, że jednym z kluczowych celów sympozjum jest zachęcenie pracowników archiwów i bibliotek do współpracy, szczególnie zapraszamy ich do aktywnego udział w sympozjum. W tym celu proponujemy specjalny format „Sympozjum w sympozjum” prowadzony przez Profesora Wasyla Kmet’a. Będą Państwo mieli tu okazję do zapoznania się z pracą i doświadczeniem Państwa kolegów.

Pani prof. Lubow Kijanowska z Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej również przeprowadzi dyskusję panelową na wybrane tematy sympozjum z udziałem zaproszonych gości.

Ponadto zaplanowane jest zwiedzanie archiwów Lwowa i program kulturalny, a także koncert świąteczny w obecności prof. Wolffa, na którym zostaną wykonane między innymi utwory z odnalezionego w Kijowie zbioru manuskryptów i z Biblioteki Christofa Wolffa  we Lwowie.
Szczegółowy plan programu będzie dostępny na stronie Haliciana Schola Cantorum (www.hsc.ua) we wrześniu  2017 roku.

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy:

hsc.lviv@gmail.com

Komentowanie wyłączone.