Linki

Na Uniwersytecie

UW

Instytut Muzykologii UW

BUW

Kultura UW

Collegium Musicum UW

Inne polskie Instytuty Muzykologii

Instytut Muzykologii UJ

Katedra Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Katedra Muzykologii UAM w Poznaniu

Instytut Muzykologii KUL

Muzykologia Kościelna UKSW

ISPAN

Biblioteki muzyczne w Polsce

Inne instytucje

culture.pl

Na­ro­do­we Archiwum Cyfrowe

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry

Narodowy Instytut Audiowizualny

NIFC

POLMIC

Różne

Alte deutsche Schriften

Bach Cantatas Website

Google Art Project

Gwary polskie

Society for Seventeenth-Century Music

RISM

Muzykologia na świecie

(… strony instytucji z dalszymi linkami)

American Musicological Society

Gesellschaft für Musikforschung

Harvard Online Resources for Music Scholars

Indiana University – Center for the History of Music Theory and Literature

Indiana University School of Music Worldwide Internet Music Resources

International Association for the Study of Popular Music

International Association of Music Information Centres

International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres

InternationalAssociation of Sound and Audiovisual Archives

International Council for Traditional Music

International Musicological Society

Ircam

Musiciansnetwork

MusRef – ebooki, e-czasopisma, kolekcje cyfrowe, strony kompozytorów

New York Public Library

Sibelius Academy

ViFaMusik znakomity niemiecki portal muzykologiczny

Yale University Library

Komentowanie wyłączone.